COACHING - BACK TO BASE
Coaching & Advies Organisatie
wat heb ik te bieden en hoe ziet dat er uit
Home
Producten
Contact
Profiel
English
Producten

                                                                                                                  

Waarvoor kun je bij mij zoal terecht?
Ik noem hieronder een aantal voorbeelden uit het verleden en wel gerubriceerd per dienst.
Voor mijn visie en aanpak klik svp op: "wat heb ik te bieden en hoe ziet dat er uit".
Natuurlijk is ook maatwerk mogelijk; graag wil ik met de opdrachtgever onderzoeken wat de beste aanpak van de coaching, bemiddeling, workshops en training is. Hierover wil ik graag met jou van gedachte wisselen en samen bepalen wat voor jouw behoefte de beste aanpak is.

 

Individuele Coaching

 

- Mijn baas is niet tevreden over mijn werk en zegt dat ik prioriteiten moet stellen en meer moet gaan neen-verkopen. Ik weet hier niet goed raad mee. Ik vind het moeilijk om neen te zeggen; tenslotte zijn we een klantgerichte organisatie!

 

- Ik ben nu rond de veertig en ik voel me niet meer prettig in de huidige functie en ik krijg ook de indruk dat de organisatie op mij is uitgekeken. Ik raak geïrriteerd en ga met tegenzin naar mijn werk. Ik ben toe aan een nieuwe functie, maar weet niet goed wat en waar?

 

- Ik heb een conflict met een van mijn medewerkers. Zij is het niet eens met de eindejaar beoordeling die ik haar heb gegeven en ze accepteert niet dat ze moet veranderen. Ze heeft zich al een paar keer ziek gemeld en haar collega’s blijven klagen over haar functioneren. Het is alsof ik niet bij haar doordring en ik denk dat zij externe coaching nodig heeft.


Team Coaching

- Ik ben een paar maanden geleden benoemd als directeur van een business unit en mijn team bestaat uit een aantal oudgedienden en een paar nieuwkomers. Ik merk dat we geen hecht team vormen en ik voel spanning tussen een aantal leden. We moeten echt iets aan teambuilding gaan doen. 

- In onze Raad van Bestuur bestaan irritaties tussen de diverse leden. Sommige leden prevaleren hun eigen belang – en dat van hun achterban – boven het belang van onze onderneming. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd en er wordt geroddeld. We zijn ook niet echt een bestuur op afstand, en bemoeien ons teveel met de dagelijkse operatie. Het wordt tijd dat we ons laten coachen en adviseren door iemand met ruime bedrijfservaring.

- We hebben vorig kwartaal een belangrijk verbetering project opgestart en een zwaar project team benoemd. Maar het project verloopt niet naar wens en de teamleden maken ruzie en verwijten elkaar dat de afspraken niet worden nagekomen. We moeten hier snel ingrijpen en willen daar een externe coach voor inhuren.


Bemiddeling

De veranderende context waaronder organisaties en medewerkers dienen te werken vormt vaak een grote uitdaging en kan leiden tot spanningen, irritaties, en onoverkomelijk lijkende geschillen. Het tempo van de verandering neemt steeds meer toe, door externe technologische en financiële ontwikkelingen, door toenemende concurrentie, en door budgetbeperkingen.Dit stelt steeds hogere eisen aan de organisatie en haar medewerkers, waarbij niet iedereen aan het hogere tempo of de hogere eisen kan voldoen. Het managen van deze veranderprocessen is ook niet altijd even gemakkelijk, waarbij eventuele fouten of verlies aan verbinding met de werkvloer soms  niet zijn te voorkomen.

Voorbeelden hiervan zijn:

-          Een arbeidsconflict tussen medewerker en leidinggevende (bv. rondom het functioneren van medewerker, of rondom voorgenomen ontslag)

-          Een arbeidsconflict tussen medewerkers van een afdeling (bc. pesten, niet meer bereid om samen te werken, onenigheid over taken, verantwoordelijk- heden, bevoegdheden)

-          Een niet meer functionerend team vanwege opgelopen spanningen en irritaties tussen de diverse teamleden.

Ook kan er sprake zijn van een zakelijk geschil met een klant of met een leverancier, waarbij de standpunten verharden en de continuïteit van de relatie op het spel staat. Het kan hier gaan over een klacht, of over het juist interpreteren van een contract of van gemaakte mondelinge- of schriftelijke afspraken.
Dit kan leiden tot het ontstaan van meningsverschillen, verschillen in inzicht of verwachtingen, en het verharden van posities, uiteindelijk resulterend in een conflict waarbij bemiddeling door een gekwalificeerde neutrale, luisterende en oplossingsgerichte derde partij de enige uitweg lijkt om verdere financiële-, relationele- en organisatorische schade te voorkomen.


Management Advies


- We hebben een jaar geleden een nieuwe bedrijfsstrategie ontwikkeld, maar de verwachte resultaten blijven fors achter. Het is net alsof de mensen op de werkvloer niet weten wat het management team van hen verwacht. Men klaagt over een grote afstand tussen directie en de mensen op de werkvloer. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?

- Ons nieuw geformuleerde beleid vraagt een andere mentaliteit en instelling. We beogen klantgerichter en resultaatgerichter te worden en dat is een hele verandering ten opzichte van vroeger. We dachten dat onze mensen de boodschap goed hadden begrepen, maar we zien geen gedragsverandering en de verkoopresultaten blijven fors achter. We zullen iets moeten doen en kunnen daar externe hulp bij gebruiken.

- We hebben recentelijk een uitvoerige strategiestudie gedaan en het beleid voor de komende drie jaren geformuleerd. Er komt heel wat op de organisatie af en we vragen ons af hoe we de implementatie in goede banen kunnen leiden. We zullen prioriteiten moeten stellen en heldere doelen gaan vaststellen. Hier zijn we niet erg goed in en we zijn op zoek naar iemand die ons daarin kan adviseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HomeProductenContactProfielEnglish